61-255 Poznań, ul. os. Tysiąclecia 28/10

NIP: 7821499607

https://jacekkielin.pl/

Strefa Dobrych Emocji jest ośrodkiem, który wspiera terapeutów, psychologów, nauczycieli i opiekunów. Odbywają się tu różnego rodzaju szkolenia, jak kursy psychologiczne dla osób z Poznania, które uczą odpowiedniego podejścia do każdego człowieka. Są one dedykowane specjalistom, którzy pracują z młodzieżą i dorosłymi. Pozytywne nastawienie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także ruchową jest bowiem niezbędnym warunkiem tego, by oddziaływania terapeutyczne przyniosły pozytywne rezultaty. Są one także ważne w przypadku działań wychowawczych i edukacyjnych. Dzięki nim budowane są odpowiednie relacje, które są niezbędne w terapii i nauczaniu osób z dysfunkcjami. 

Oferowane tutaj szkolenia są merytoryczne, przekazują niezbędną wiedzę praktyczną, dzięki czemu specjaliści zdecydowanie lepiej radzą sobie z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenia przebiegają w pozytywnej atmosferze, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej chłonie się przekazywaną tam wiedzę, a  także nabywa ważnych umiejętności i doświadczeń.

2020-04-12 22:00:00

Studio Brzoza

60111 Poznań, ul. Kordeckiego 54

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3

BHP-KOMPLEX

62052 Komorniki, ul. Malinowa 22